System identyfikacji wizualnej, to opracowany spójny ikonsekwentny zestaw reguł i wzorców definiujących markę a oraz sposób jej prezentacji. Obejmuje zbiór podstawowych elementów graficznych symbolicznych takich jak logotyp oraz układów formalnych określających wizerunek firmy/ instytucji. Służy do ujednolicenia komunikacji, tworzy kulturę organizacji oraz określa jej tożsamość.
System Identyfikacji Wizualnej standaryzuje zasady użycia logo w komunikacji poprzez zastosowanie jednolitej, spójnej linii graficznej w dopuszczalnych wariantach. Jest systemem wzorców i zestawień graficznych na podstawie których powinny być projektowane i realizowane wszelkie elementy komunikacji marki dla jej szybszej i pełniejszej komunikacji z odbiorcą.